• Lägsta möjliga skatt och avgifter

  Du har möjlighet att välja mellan sex olika alternativ som kan styra hur programmet skapar din deklaration av firmans inkomster. Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Lägsta möjliga skatt och avgifter ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../lagsta_mojliga_skatt_och_avgifter.htm

 • Inkomst på gränsen för statlig skatt

  Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Inkomst på gränsen till statlig skatt är ett av alternativen. När du väljer detta alternativ försöker programmet låta ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../inkomst_pa_gransen_for_statlig_skatt.htm

 • Betalning av F-skatt

  Om du vill hålla reda på dina månatliga F-skattebetalningar till ditt skattekonto kan du aktivera och använda utbetalningstypen Betalning av F-skatt . När du börjar arbeta med programmet finns ett antal utbetalningstyper definierade. Du har möjlighet ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalning_av_f-skatt.htm

 • Importera alla skattfiler från föregående år samtidigt

  som finns i katalogen med förra årets skattfiler. Obs! Funktionen för massimport finns inte om du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd. Alla filer flyttas till Öppna-läget. Fördelen med ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../importera%20-alla-skattfiler-fran-foregaende-ar-samtidigt.htm

 • Avkastningsskatt utländska försäkringar

  in i det utfällbara avsnittet för Utländsk kapitalförsäkring i dialogen till kod 9.1 och 9.2 på huvudblanketten. Har skatt betalats i utlandet på avkastningen av försäkringen får denna skatt avräknas ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../avkastningsskatt-utlandska-forsakringar.htm

 • Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 • Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 • Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 • Export till Visma Skatt/Koncern/Analys

  När bokslutet och årsredovisningen är klar är det dags att föra över konton och saldon mm till din deklaration, koncernsolidering och analys. Du gör en gemensam export som sedan kan importeras i Visma Skatteprogram , Visma Koncern och Visma Analys ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/.../export_till_skatt_koncern_analys.htm

 • Årets P-fond och skatt

  På denna blankett kan du simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag. När resultatplaneringen är klar och den beskattningsbara inkomsten bestämd får du även uppgift om årets bolagsskatt. Du har därmed beräknat ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../arets-p-fond-och-skatt.htm

 

© 2015 Visma Spcs AB  Cookies