• Visma Skatt Proffs

  ett komplett skatteprogram Visma Skatt Proffs är det mest avancerade av de kritikerrosade skatteprogrammen från Visma Spcs. Proffsversionen har utvecklats för att motsvara alla de krav som kan ställas av företagare och av dem som yrkesmässigt arbetar med ...

  www.vismaspcs.se/produkter/redovisning/skatt/visma-skatt-proffs?tab=oversikt

 • Skattekonto - registrera uppgifter om årets F-skatt

  På sidan Skattekonto i avdelningen Övrigt bland programmets Löpande rutiner , kan uppgifter i ett utfällbart avsnitt lämnas om debiterad F-skatt för bolaget. Dessa uppgifter behövs för att programmets bokföring av händelser på bolagets skattekonto under 2013 ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eget-aktiebolag/content/.../skattekonto-registrera_uppgifter_om_arets_f-skatt_.htm

 • Visma Skatt - Referenser

  Visma Skatt - företagets och företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för företag, företagare och privatpersoner att planera de egna inkomstuttagen och skatten. Programmet har avancerade funktioner för inkomstplanering och deklaration, oavsett ...

  www.vismaspcs.se/produkter/redovisning/skatt/visma-skatt?tab=referenser

 • Deklaration 2014: Undvik hög marginalskatt - Visma Spcs

  Deklaration 2014: Undvik hög marginalskatt Publicerad: 2014-04-02 09:16 Har du en framgångsrik verksamhet i enskild firma eller handelsbolag finns det ofta möjlighet att undvika marginalskatter på 65-70 procent genom att utnyttja avdrag för periodiseringsfond ...

  www.vismaspcs.se/nyheter/2014/april/.../deklaration-2014-undvik-hog-marginalskatt-i-firma-handelsbolag

 • Vi har fortfarande världens högsta marginalskatt - Visma Spcs

  Vi har fortfarande världens högsta marginalskatt Publicerad: 2013-10-28 07:58 - Uppdaterad: 2013-10-29 05:24 Sveriges marginalskatt är fortfarande den högsta bland industriländerna, men Finland, Spanien och Slovenien närmar sig allt mer våra svenska nivåer. Det ...

  www.vismaspcs.se/nyheter/2013/oktober/.../vi-har-fortfarande-varldens-hogsta-marginalskatt

 • Visma Skatt Proffs - Komplettera med

  Visma Skatt Proffs - ett komplett skatteprogram Visma Skatt Proffs är det mest avancerade av de kritikerrosade skatteprogrammen från Visma Spcs. Proffsversionen har utvecklats för att motsvara alla de krav som kan ställas av företagare och av dem som yrkesmässigt ...

  www.vismaspcs.se/produkter/redovisning/skatt/.../visma-skatt-proffs?tab=komplettera-med

 • Ändring av bokfört belopp från tidigare år för bolagsskatt

  Ibland beslutar Skatteverket eller domstolar att bolagsskatten för ett tidigare år ska bestämmas till ett annat belopp än det som bokförts och tagits in i deklaration och årsredovisning för året ifråga. Då måste en korrigering göras i bokföringen ett senare ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eget-aktiebolag/content/.../andring-av-bokfort-belopp-fran-tidigare-ar-for-bolagsskatt.htm

 • Beräkningshjälp - Löneskatt och avkastningsskatt

  Den här beräkningsbilagan används för att beräkna underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel för anställda samt beskattningsunderlag för utländsk kapitalförsäkring. Import från föregående år Till årets nya löneskattbilaga flyttas ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../berakningshjalp-loneskatt-och-avkastningsskatt.htm

 • Hej småföretagare! - De är experter på skatt - Visma Spcs

  Hej småföretagare! - De är experter på skatt Publicerad: 2013-11-08 10:29 På Skattehuset i Göteborg granskas inga deklarationer. Tvärtom specialiserar man sig på att informera företag och andra professionella användare om hur man tillämpar skattereglerna i det ...

  www.vismaspcs.se/nyheter/2013/november/hej-smaforetagare-de-ar-experter-pa-skatt

 • Fastighetsavgift och fastighetsskatt

  Programmet beräknar fastighetsavgift och fastighetsskatt på olika fastigheter om du lämnar ett antal uppgifter om fastighetsinnehavet på sidan Fastigheter/Bostadsrätter . På sidan kan du även ange uppgifter om gamla uppskov både för fastigheter och för ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../fastighetsavgift-och-fastighetsskatt.htm

 

© 2014 Visma Spcs AB  Cookies