• Engångsskatt

  en löneart som är inställd för att beräkna Engångsskatt istället för Tabellskatt kommer programmet inte att dra skatt på beloppet. En del lönerader är, enligt ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-100/content/engangsskatt.htm

 • Engångsskatt

  en löneart som är inställd för att beräkna Engångsskatt istället för Tabellskatt kommer programmet inte att dra skatt på beloppet. En del lönearter är, enligt ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-300/content/engangsskatt.htm

 • Engångsskatt

  en löneart som är inställd för att beräkna Engångsskatt istället för Tabellskatt kommer programmet inte att dra skatt på beloppet. En del lönearter är, enligt ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/content/engangsskatt.htm

 • Fastighetsskatt samlingsbilaga

  Denna specifikation är en underbilaga till Skatteskulder och används för att räkna ut årets fastighetsskatt. Specifikationen består av en samlingsbilaga och till samlingsbilagan finns ett antal underbilagor för olika typer av fastigheter. För ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/.../fastighetsskatt_samlingsbilaga.htm

 • Årets P-fond och skatt

  På denna blankett kan du simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag. När resultatplaneringen är klar och den beskattningsbara inkomsten bestämd får du även uppgift om årets bolagsskatt. Du har därmed beräknat ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../arets-p-fond-och-skatt.htm

 • Detaljförteckning - import från Visma Skatt föregående år

  Följande uppgifter som finns i skattefiler i förra årets version av Visma Skatt kommer att importeras till deklarationsdelen av årets skatteprogram: Till Grunduppgifter Namn och för juridiska personer även uppgift om räkenskapsår. Uppgifter som ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../detaljforteckning-import-fran-visma-skatt-foregaende-ar.htm

 • Schablonavdrag egenavgifter/löneskatt

  Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska i regel betala sociala avgifter i form av s k egenavgifter, som normalt uppgår till ungefär 29 % av den deklarerade nettoinkomsten om avgiftsuttaget inte är nedsatt. Dessa egenavgifter är avdragsgilla ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../schablonavdrag_egenavgifter_loneskatt.htm

 • Betalda egenavgifter/löneskatt föregående år

  Om du deklarerade ett överskott av näringsverksamhet i din deklaration för inkomståret 2013 har du i regel angett ett belopp vid fält R43 på blankett NE vid den deklarationen. Det är ditt preliminära avdrag för det årets egenavgifter (eller ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalda-egenavgifter-loneskatt-foreganede-ar.htm

 • Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 • Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 

© 2015 Visma Spcs AB  Cookies