• Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/Content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 • Fastighetsskatt samlingsbilaga

  Denna specifikation är en underbilaga till Skatteskulder och används för att räkna ut årets fastighetsskatt. Specifikationen består av en samlingsbilaga och till samlingsbilagan finns ett antal underbilagor för olika typer av fastigheter. För ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/.../fastighetsskatt_samlingsbilaga.htm

 • Betalning av F-skatt

  Om du vill hålla reda på dina månatliga F-skattebetalningar till ditt skattekonto kan du aktivera och använda utbetalningstypen Betalning av F-skatt . När du börjar arbeta med programmet finns ett antal utbetalningstyper definierade. Du har möjlighet ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalning_av_f-skatt.htm

 • Importera alla skattfiler från föregående år samtidigt

  som finns i katalogen med förra årets skattfiler. Obs! Funktionen för massimport finns inte om du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd. Alla filer flyttas till Öppna-läget. Fördelen med en ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../importera%20-alla-skattfiler-fran-foregaende-ar-samtidigt.htm

 • Inkomst på gränsen för statlig skatt

  Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Inkomst på gränsen till statlig skatt är ett av alternativen. När du väljer detta alternativ försöker programmet låta inkomsten ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../inkomst_pa_gransen_for_statlig_skatt.htm

 • Detaljförteckning - import från Visma Skatt föregående år

  Följande uppgifter som finns i skattefiler i förra årets version av Visma Skatt kommer att importeras till deklarationsdelen av årets skatteprogram: Till Grunduppgifter Namn och för juridiska personer även uppgift om räkenskapsår. Uppgifter som ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../detaljforteckning-import-fran-visma-skatt-foregaende-ar.htm

 • Not Avstämning av effektiv skatt

  hur väsentliga poster har påverkat sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt och redovisat resultat före skatt. I avstämningen ska det framgå hur skattesatserna har beräknats. Avstämningen kan göras enligt ett eller båda följande ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/.../not-avstamning-av-effektiv-skatt.htm

 • Årets P-fond och skatt

  På denna blankett kan du simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag. När resultatplaneringen är klar och den beskattningsbara inkomsten bestämd får du även uppgift om årets bolagsskatt. Du har därmed beräknat ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../arets-p-fond-och-skatt.htm

 • Schablonavdrag egenavgifter/löneskatt

  Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska i regel betala sociala avgifter i form av s k egenavgifter, som normalt uppgår till ungefär 29 % av den deklarerade nettoinkomsten om avgiftsuttaget inte är nedsatt. Dessa egenavgifter är avdragsgilla ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../schablonavdrag_egenavgifter_loneskatt.htm

 • Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/Content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 

© 2015 Visma Spcs AB  Cookies