• Ändring av bokfört belopp från tidigare år för löneskatt eller fastighetsskatt

  Ibland beslutar Skatteverket eller domstolar att löneskatt respektive fastighetsskatt för ett tidigare år ska bestämmas till ett annat belopp än det som bokförts som en kostnad och tagits in i deklaration och årsredovisning för året ifråga. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eget-aktiebolag/content/.../andring-av-bokfort-belopp-fran-tidigare-ar.htm

 • Preliminärdeklaration kan ge lägre F-skatt 2015

  F-skatt 2015 Du som driver ett företag som enskild firma eller handelsbolag ska själv varje år betala en preliminär skatt, som brukar ...

  https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/skattetips2015/.../skattetips-17---preliminardeklaration-kan-ge-lagre-f-skatt-2015

 • Lägsta möjliga skatt och avgifter

  Du har möjlighet att välja mellan sex olika alternativ som kan styra hur programmet skapar din deklaration av firmans inkomster. Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Lägsta möjliga skatt och avgifter ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../lagsta_mojliga_skatt_och_avgifter.htm

 • Fastighetsskatt samlingsbilaga

  Denna specifikation är en underbilaga till Skatteskulder och används för att räkna ut årets fastighetsskatt. Specifikationen består av en samlingsbilaga och till samlingsbilagan finns ett antal underbilagor för olika typer av fastigheter. För ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/.../fastighetsskatt_samlingsbilaga.htm

 • Betalning av F-skatt

  Om du vill hålla reda på dina månatliga F-skattebetalningar till ditt skattekonto kan du aktivera och använda utbetalningstypen Betalning av F-skatt . När du börjar arbeta med programmet finns ett antal utbetalningstyper definierade. Du har möjlighet ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalning_av_f-skatt.htm

 • Ekonomifakta 2014 - Belopp för skatt, räntor och traktamenten

  Ekonomifakta 2014 – Belopp för skatt, räntor och traktamenten Här hittar du ekonomifakta för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten. När du arbetar i programmen från Visma Spcs finns samma uppdaterade information på Min ...

  https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/ekonomifakta/ekonomifakta-2014

 • De är experter på skatt - Visma Spcs

  De är experter på skatt Publicerad: 2013-11-08 10:29 På Skattehuset i Göteborg granskas inga deklarationer. Tvärtom specialiserar man sig på att informera företag och andra professionella användare om hur man tillämpar skattereglerna i det svenska ...

  https://vismaspcs.se/nyheter/2013/november/hej-smaforetagare-de-ar-experter-pa-skatt

 • Importera alla skattfiler från föregående år samtidigt

  som finns i katalogen med förra årets skattfiler. Obs! Funktionen för massimport finns inte om du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd. Alla filer flyttas till Öppna-läget. Fördelen med ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../importera%20-alla-skattfiler-fran-foregaende-ar-samtidigt.htm

 • Avkastningsskatt utländska försäkringar

  in i det utfällbara avsnittet för Utländsk kapitalförsäkring i dialogen till kod 9.1 och 9.2 på huvudblanketten. Har skatt betalats i utlandet på avkastningen av försäkringen får denna skatt avräknas ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../avkastningsskatt-utlandska-forsakringar.htm

 • Inkomst på gränsen för statlig skatt

  Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Inkomst på gränsen till statlig skatt är ett av alternativen. När du väljer detta alternativ försöker programmet låta ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../inkomst_pa_gransen_for_statlig_skatt.htm

 

© 2015 Visma Spcs AB  Cookies