• Ändring av bokfört belopp från tidigare år för löneskatt eller fastighetsskatt

  Ibland beslutar Skatteverket eller domstolar att löneskatt respektive fastighetsskatt för ett tidigare år ska bestämmas till ett annat belopp än det som bokförts som en kostnad och tagits in i deklaration och årsredovisning för året ifråga. Då måste en korrigering ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eget-aktiebolag/content/.../andring-av-bokfort-belopp-fran-tidigare-ar.htm

 • Betalning av F-skatt/moms m m (till skattekontot)

  När bolaget gör utbetalningar från giro eller bank till sitt skattekonto hos Skatteverket måste utbetalningstypen Betalning av F-skatt m m (till skattekontot) användas. De flesta bolag betalar varje månad en preliminärskatt F-skatt till skattekontot och då ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eget-aktiebolag/content/.../betalning-av-f-skatt-moms-m-m-till-skattekontot.htm

 • Importera alla skattfiler från föregående år samtidigt

  Du som använt Visma skatteprogram föregående år har nu möjlighet att på en och samma gång göra en förberedande import av samtliga skattfiler som finns i katalogen med förra årets skattfiler. Obs! Funktionen för massimport finns inte om du startar Visma Skatt Proffs ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../importera%20-alla-skattfiler-fran-foregaende-ar-samtidigt.htm

 • De är experter på skatt

  Publicerad: 2013-11-08 10:29 På Skattehuset i Göteborg granskas inga deklarationer. Tvärtom specialiserar man sig på att informera företag och andra professionella användare om hur man tillämpar skattereglerna i det svenska skattesystemet. Vi är fem skattekonsulter som jobbar ...

  https://vismaspcs.se/nyheter/2013/november/hej-smaforetagare-de-ar-experter-pa-skatt

 • Fastighetsskatt samlingsbilaga

  Denna specifikation är en underbilaga till Skatteskulder och används för att räkna ut årets fastighetsskatt. Specifikationen består av en samlingsbilaga och till samlingsbilagan finns ett antal underbilagor för olika typer av fastigheter. För att göra beräkning ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/.../fastighetsskatt_samlingsbilaga.htm

 • Lägsta möjliga skatt och avgifter

  av firmans inkomster. Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Lägsta möjliga skatt och avgifter är ett av alternativen. Detta alternativ utnyttjar de skattekrediter som står till förfogande ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../lagsta_mojliga_skatt_och_avgifter.htm

 • Betalning av F-skatt

  Om du vill hålla reda på dina månatliga F-skattebetalningar till ditt skattekonto kan du aktivera och använda utbetalningstypen Betalning av F-skatt . När du börjar arbeta med programmet finns ett antal utbetalningstyper definierade. Du har möjlighet ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalning_av_f-skatt.htm

 • Detaljförteckning - import från Visma Skatt föregående år

  Följande uppgifter som finns i skattefiler i förra årets version av Visma Skatt kommer att importeras till deklarationsdelen av årets skatteprogram: Till Grunduppgifter Namn och för juridiska personer även uppgift om räkenskapsår. Uppgifter som alltid ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../detaljforteckning-import-fran-visma-skatt-foregaende-ar.htm

 • Årets P-fond och skatt

  På denna blankett kan du simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag. När resultatplaneringen är klar och den beskattningsbara inkomsten bestämd får du även uppgift om årets bolagsskatt. Du har därmed beräknat de kompletterande ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../arets-p-fond-och-skatt.htm

 • Inkomst på gränsen för statlig skatt

  Du har möjlighet att välja mellan sex olika alternativ som kan styra hur programmet skapar din deklaration av firmans inkomster. Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Inkomst på gränsen till statlig skatt är ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../inkomst_pa_gransen_for_statlig_skatt.htm

 

© 2014 Visma Spcs AB  Cookies