• Ändring av bokfört belopp från tidigare år för löneskatt eller fastighetsskatt

  Ibland beslutar Skatteverket eller domstolar att löneskatt respektive fastighetsskatt för ett tidigare år ska bestämmas till ett annat belopp än det som bokförts som en kostnad och tagits in i deklaration och årsredovisning för året ifråga. Då måste en korrigering ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eget-aktiebolag/content/.../andring-av-bokfort-belopp-fran-tidigare-ar.htm

 • De är experter på skatt

  Publicerad: 2013-11-08 10:29 På Skattehuset i Göteborg granskas inga deklarationer. Tvärtom specialiserar man sig på att informera företag och andra professionella användare om hur man tillämpar skattereglerna i det svenska skattesystemet. Vi är fem skattekonsulter som jobbar ...

  https://vismaspcs.se/nyheter/2013/november/hej-smaforetagare-de-ar-experter-pa-skatt

 • Årets P-fond och skatt

  På denna blankett kan du simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag. När resultatplaneringen är klar och den beskattningsbara inkomsten bestämd får du även uppgift om årets bolagsskatt. Du har därmed beräknat de kompletterande ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../arets-p-fond-och-skatt.htm

 • Fastighetsskatt samlingsbilaga

  Denna specifikation är en underbilaga till Skatteskulder och används för att räkna ut årets fastighetsskatt. Specifikationen består av en samlingsbilaga och till samlingsbilagan finns ett antal underbilagor för olika typer av fastigheter. För att göra beräkning ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/.../fastighetsskatt_samlingsbilaga.htm

 • Detaljförteckning - import från Visma Skatt föregående år

  Följande uppgifter som finns i skattefiler i förra årets version av Visma Skatt kommer att importeras till deklarationsdelen av årets skatteprogram: Till Grunduppgifter Namn och för juridiska personer även uppgift om räkenskapsår. Uppgifter som alltid ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../detaljforteckning-import-fran-visma-skatt-foregaende-ar.htm

 • Lägsta möjliga skatt och avgifter

  av firmans inkomster. Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Lägsta möjliga skatt och avgifter är ett av alternativen. Detta alternativ utnyttjar de skattekrediter som står till förfogande ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../lagsta_mojliga_skatt_och_avgifter.htm

 • Inkomst på gränsen för statlig skatt

  Du har möjlighet att välja mellan sex olika alternativ som kan styra hur programmet skapar din deklaration av firmans inkomster. Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Inkomst på gränsen till statlig skatt är ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../inkomst_pa_gransen_for_statlig_skatt.htm

 • Betalning av F-skatt

  Om du vill hålla reda på dina månatliga F-skattebetalningar till ditt skattekonto kan du aktivera och använda utbetalningstypen Betalning av F-skatt . När du börjar arbeta med programmet finns ett antal utbetalningstyper definierade. Du har möjlighet ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalning_av_f-skatt.htm

 • Skatt - Försäljning av näringsfastighet

  Inget skattebelopp visas eftersom ett handelsbolag inte är skattskyldigt för en försäljning utan beskattningen sker hos delägarna. I underdialogen visas dock vilken nettoinkomst eller vilket underskott som uppstår

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../skatt-forsaljning-av-naringsfastighet.htm

 • Lämna in deklarationen via Visma Skatt Proffs

  I Visma Skatt Proffs har du möjlighet att lämna in din deklaration till Skatteverket via Skatteverkets filöverföringstjänst. Detta dokument beskriver vilka uppgifter som du kan skicka in och hur du gör i Visma Skatt Proffs för att skapa uppgifterna. Dokumentet förutsätter ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../lamna-in-deklarationen-via-visma-skatt-proffs.htm

 

© 2014 Visma Spcs AB  Cookies