• Lägsta möjliga skatt och avgifter

  Du har möjlighet att välja mellan sex olika alternativ som kan styra hur programmet skapar din deklaration av firmans inkomster. Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Lägsta möjliga skatt och avgifter ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../lagsta_mojliga_skatt_och_avgifter.htm

 • Betalning av F-skatt

  Om du vill hålla reda på dina månatliga F-skattebetalningar till ditt skattekonto kan du aktivera och använda utbetalningstypen Betalning av F-skatt . När du börjar arbeta med programmet finns ett antal utbetalningstyper definierade. Du har möjlighet ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalning_av_f-skatt.htm

 • Importera alla skattfiler från föregående år samtidigt

  som finns i katalogen med förra årets skattfiler. Obs! Funktionen för massimport finns inte om du startar Visma Skatt Proffs via Visma Byråstöd. Alla filer flyttas till Öppna-läget. Fördelen med ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../importera%20-alla-skattfiler-fran-foregaende-ar-samtidigt.htm

 • Inkomst på gränsen för statlig skatt

  Det gör du på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration i avdelningen Deklaration . Inkomst på gränsen till statlig skatt är ett av alternativen. När du väljer detta alternativ försöker programmet låta ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../inkomst_pa_gransen_for_statlig_skatt.htm

 • Årets P-fond och skatt

  På denna blankett kan du simulera och beräkna skattemässiga avsättningar och resultat i aktiebolag. När resultatplaneringen är klar och den beskattningsbara inkomsten bestämd får du även uppgift om årets bolagsskatt. Du har därmed beräknat ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../arets-p-fond-och-skatt.htm

 • Detaljförteckning - import från Visma Skatt föregående år

  Följande uppgifter som finns i skattefiler i förra årets version av Visma Skatt kommer att importeras till deklarationsdelen av årets skatteprogram: Till Grunduppgifter Namn och för juridiska personer även uppgift om räkenskapsår. Uppgifter som ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/.../detaljforteckning-import-fran-visma-skatt-foregaende-ar.htm

 • Schablonavdrag egenavgifter/löneskatt

  Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska i regel betala sociala avgifter i form av s k egenavgifter, som normalt uppgår till ungefär 29 % av den deklarerade nettoinkomsten om avgiftsuttaget inte är nedsatt. Dessa egenavgifter är avdragsgilla ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../schablonavdrag_egenavgifter_loneskatt.htm

 • Skatt 2014 - så sänker du skatten i år och under 2014

  Visma Skatt och Visma Skatt Proffs, november 201 3 Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 - sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen ...

  download.vismaspcs.se/pdf/Skattenyheter_2013.pdf

 • Betalda egenavgifter/löneskatt föregående år

  Om du deklarerade ett överskott av näringsverksamhet i din deklaration för inkomståret 2013 har du i regel angett ett belopp vid fält R43 på blankett NE vid den deklarationen. Det är ditt preliminära avdrag för det årets egenavgifter (eller ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-enskild-firma/content/.../betalda-egenavgifter-loneskatt-foreganede-ar.htm

 • Omvänd skattskyldighet

  Här hittar du allmän information om omvänd skattskyldighet och vad som gäller i programmet. Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. ...

  www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/.../omvand-skattskyldighet-inom-byggsektorn.htm

 

© 2015 Visma Spcs AB  Cookies