Visma Enskild Firma, version 2014.01

Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2006:1)

Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden har tagit fram nya regler för bokföring i enskild firma med förenklat årsbokslut. Reglerna finns samlade i två dokument som Bokföringsnämnden publicerat. Dels finns det ett s k allmänt råd med beteckningen BFNAR 2006:1, som kortfattat beskriver de nya bokföringsreglerna. Det finns också en vägledning till detta allmänna råd.

Med länken nedan kan du läsa Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning i en pdf-fil. Det är en ganska omfattande textmassa. Kom därför ihåg att du i en pdf-fil har möjlighet att göra en sökning i dokumentet efter varje förekomst av ett enskilt ord eller en fras. Det kan vara användbart om du letar regler på ett specifikt område och inte har hittat något besked i frågan i programmets hjälptexter.

För att öppna det allmänna rådet och vägledningen i en pdf-fil, klicka här.