Visma Lön 300, version 2015.2

Nytt konto

Du kan lägga till egna konton i kontoplanen.

Markören placeras på en tom rad längst ner i listan.

Det går bra att manuellt placera markören på en tom rad längst ner i listan istället för att klicka på Ny.

Du kan skriva max fyra tecken i fältet Konto.

Kolumnen Aktiv markeras automatiskt.