Visma Skatteprogram, version 2016.2

Skriv ut

Med den här funktionen kan du välja att förhandsgranska eller göra utskrifter från den programdel som du arbetar med för tillfället. Beroende på vilken programdel du arbetar med förändras utskriftsalternativen. Följande knappar finns i alla programdelarnas utskriftsfunktion:

Skriv ut enstaka sidor i programmet

Det är i de flesta fall möjligt att skriva ut enstaka sidor i de olika programdelarna.

Vill du göra sådana utskrifter trycker du på höger musknapp när du befinner dig på den sida du vill skriva ut. Du kan också använda snabbvalet Ctrl+U. Sedan väljer du bland de utskriftskommandon som visas.

Skriv ut från Skatteplanering

Här kan du göra olika val för utskrift eller förhandsgranskning av innehållet i skatteplaneringsdelen.

För att du ska kunna skriva ut måste du markera vilket/vilka år som ska skrivas ut, vilket/vilka alternativ (1 och/eller 2) samt vilken/vilka personer du vill göra utskrift för.

Du måste också markera minst en ruta för vad du vill skriva ut (Råd, Preliminärskatt, Analyser och Förmögenhetsspecifikation.

Om du inte har gjort något val är knapparna Skriv ut och Förhandsgranska inte tillgängliga.

Skriv ut från Deklaration

Här väljer du vilka delar du vill skriva ut och vilken utskriftstyp du vill göra.

Blanketter

Övriga utskrifter i deklaration

Papper

Skriv ut från Kalkyler

I utskriftsdialogen för Kalkyler visas i utskriftsdialogens fönster samtliga kalkyler som du skapat. Utskrift sker av de kalkyler som du markerar.

Skriv ut från Aktiehanteraren

Utskrifter från Aktiehanteraren innehåller i regel så många kolumner att de skrivs ut på liggande papper. Detta behöver dock inte ställas in utan sköts automatiskt av programmet. Se även Utskriftsinställningar nedan. Du kan välja bland följande utskriftsalternativ:

Typ av lista

Du kan välja mellan följande listtyper:

Dessa listval kan sedan kombineras med olika perioder och urval av depåer eller värdepapper.

Period

De perioder som kan väljas är:

Urval

De urval som kan göras är:

Liggande utskrifter

De flesta utskrifter i Aktiehanteraren sker på liggande papper. Här kan du justera marginalerna både i höjd- och sidled.