Xor Lön

Uttag av semester

Det finns standardlönearter för de flesta typer av semester. Vilka lönearter du ska använda vid semesteruttag beror på vilket semesteravtal den anställde tillhör, samt hur semesterskulden bokförs.

Lönearterna används på samma sätt oavsett vilken version av XOR Lön du använder.

Enligt Semesterlagen, Kollektivanställda som följer semesterlagen, Metall, och Handels månadsavlönade och timavlönade

Semesterlönen är 12 % på semestergrundande lön.

Om du registrerar de timmar den anställde skulle ha jobbat måste du göra ett avdrag för timmarna personen har semester. Koppla löneart 22 till 2201.

Har du en anställd som är månadsavlönad bör du minska månadslönen med 4,6 % per dag. Då måste du koppla löneart 22 till 225.

Tjänstemän med bibehållen månadslön, Tjänstemän med semester innevarande år och Metall, månadsavlönade

Semesterlönen motsvarar 5,4 % av månadslönen eller 4,6 % plus ett semestertillägg på 0,8 % av månadslönen, dessutom 0,5 % av den rörliga semestergrundande lönen. Nedan beskrivs tre olika sätt att betala ut semestertillägget på.

Semesterlönetillägg 0,8 % - löneart 221

0,8 % av månadslönen och antalet betalda dagar räknas ner. Lämplig att användas vid manuell bokföring av semesterskulden.

Semesterlönetilägg 0,8 % engångsbelopp - löneart 222

0,8 % av månadslönen inga dagar räknas ner, engångsskattegrundande. Vissa inställningar behövs i programmet när man ska använda sig av denna löneart. Läs mer i dokumentet Semestertillägget som engångsbelopp.

Lönearten är tänkt att användas då semestertillägget för alla semesterdagarna betalas ut vid ett tillfälle.

Har du Plus/Proffs uppdaterar lönearten fältet Separat utbetalt semestertillägg i fliken Årets semester, som du hittar i personalregistret fliken Semesterunder knappen Avancerat.

Semesterdagar uttag månadslön, nedräkning – löneart 232

Används när semesterdagarna tas ut, en tidlöneart. Lämplig att användas vid manuell bokföring av semesterskulden.

Semesterlön 5,4 % - årets dagar – löneart 223 kopplad till löneart 225

Lönearterna beräknar semesterlönen på 5,4 % och gör ett löneavdrag på 4,6 %. Räknar ner betalda dagar.

Lämplig att använda när programmet beräknar semesterskulden samt när semesterlönen bokförs på ett separat lönekonto.

Obs!För dig som har avtalet Tjänstemän med semester innevarande år, måste du ändra på formeln på löneart 223. På formeln, belopp ska det stå: ((MånLön*Semsys)*5,4/100)*(5/ArbDgr).

Obetalda semesterdagar avdrag månadslön - löneart 226 kopplad till löneart 235 Obetalda semesterdagar uttag månadslön

Lönearterna gör ett löneavdrag med 4,6 % av månadslönen samt räknar ner de obetalda semesterdagarna.

Semesterlönetillägg rörlig del – löneart 227

Beräknar 0,5 % av semestergrundande rörlig lön.

Förskott semester – löneart 25

Manuell registrering av beloppet. Räknar ner förskottsdagar och uppdaterar Förskottsflikeni personalregistret.

Anställda med fria arbetstider

Semesterlönen är 12 % på semestergrundande lön och det beräknas inte några semesterdagar.

När anställningen upphör och semesterersättning ska utbetalas. Tidslönearterna 231-235 används för att räkna ner semesterdagarna i Personalfliken.

Semesterersättning slutlön – löneart 229. Beloppet registreras manuellt.

Plus och Proffs-användare kan göra en semesterberedning och skriva ut en semesterskuldlista för personen som slutar.