Flerårsöversikt

I Deklaration/Årsredovisning under Årsredovisning - Förvaltningsberättelse under fliken Flerårsöversikt ska du ange olika nyckeltal. Enligt Årsredovisningslagens 6:e kap. 1 §, ska flerårsöversikten visa en rättvisande översikt över företagets verksamhet, ställning och resultat.

De tre olika nyckeltal som ska anges ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse för det aktuella räkenskapsåret och de föregående tre räkenskapsåren.

Första året du använder programmet för din årsredovisning måste de tidigare årens nyckeltal anges manuellt, dock inte om bolaget är nystartat.

Nyckeltal för det innevarande och föregående räkenskapsår anges alltid automatiskt av programmet, om du har föregående räkenskapsår inlagt i Visma eEkonomi.

Gör så här:

  1. Fyll i uppgifterna som är aktuella för ditt bolag.
  2. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Förändring av eget kapital
Resultatdisposition

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.