Förvaltningsberättelse

I Deklaration/Årsredovisning under Årsredovisning - Förvaltningsberättelse kan du skapa och skriva företagets förvaltningsberättelse.

Det är den inledande delen av den årsredovisning som enligt lag måste lämnas för varje räkenskapsår av ett aktiebolag. En del av uppgifterna som alltid måste ingå i förvaltningsberättelsen kan programmet skapa automatiskt.

Kompletterande uppgifter för förvaltningsberättelsen får du lämna på några sidor i programmets avdelning för Förvaltningsberättelse. I mindre bolag innehåller förvaltningsberättelsen i de flesta fall enbart allmänna uppgifter om verksamheten, en flerårsöversikt och ett förslag till bolagsstämman om resultatdisposition.

Relaterade avsnitt

Verksamheten
Flerårsöversikt
Förändring av eget kapital
Resultatdisposition
Årsredovisning

Bolagsverket - Förvaltningsberättelse

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.