Deklaration/Årsredovisning

Årsstämmoprotokoll

I Deklaration/Årsredovisning under Årsredovisning - Årsstämmoprotokoll under fliken Underlag ska du fylla i de olika uppgifterna som ligger till grund för årsstämmoprotokollet.

Uppgifterna som ska lämnas om årsstämman som hålls under 2017 används i årsredovisningen för år 2016 samt för att upprätta ett protokoll från årsstämman som hålls under 2017 samt för viss bokföring som programmet automatiskt gör under 2016.

När markering görs för revisor på sidan Underlag i programmet, för att bolaget ska sluta med revisor eller att en revisor ska utses enligt beslut vid årsstämman, tas detta in som ett beslut i en paragraf i protokollet från stämman.

Samtidigt ska en uppdatering ske av bolagsordningen för bolaget och bifogas för registrering hos Bolagsverket, att en ändring av bolagsordningen skett.

Gör så här:

  1. Fyll i uppgifterna i fälten.
  2. Välj Spara.

Se även

Regler vid beslut om att sluta eller börja med revisor