Årsredovisning

Alla aktiebolag måste enligt lag upprätta en årsredovisning efter varje räkenskapsår. I Deklaration/Årsredovisning kan du upprätta en årsredovisning enligt K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2016:10).

Se hur det fungerar genom att titta på filmen Skapa årsredovisning i Visma eEkonomi.

En kopia av den färdiga årsredovisningen ska skickas till Bolagsverket när den godkänts på årsstämman i bolaget. Den insända årsredovisningen blir en offentlig handling hos Bolagsverket, som vem som helst kan begära ut för att läsa. Bolagens årsredovisningar kan numera enkelt laddas hem från olika sajter på internet mot en mindre kostnad.

En årsredovisning ska bestå av:

  • Förvaltningsberättelse
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Noter med tilläggsupplysningar

Från Bokföringsvärden och Deklaration i programmet hämtas automatiskt uppgifter som ska ingå i årsredovisningen. Du kan inte börja arbeta med Årsredovisning förrän du avslutat och låst deklarationen för året.

Du måste komplettera manuellt med vissa uppgifter som ska ingå i bolagets förvaltningsberättelse samt i noterna i årsredovisningen. För att säkerställa att du inte missar något är det enklaste att kontrollera uppgifterna under alla rubriker i årsredovisningen.

Relaterade avsnitt

Bolagsverket - Årsredovisning aktiebolag
Bokföringsnämnden - K-regelverk
BFNAR 2016:10

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.