Resultatdisposition

I Deklaration/Årsredovisning under Årsredovisning - Förvaltningsberättelse under fliken Resultatdisposition, finns förslag på hur företagets resultat ska disponeras.

När årsredovisningen är klar ska den enligt K2-reglerna fastställas på en årsstämma i bolaget. Stämman ska också fatta beslut om hur det gångna årets resultat ska disponeras.

I årsredovisningen ska bolagets styrelse lämna ett förslag till årsstämman över hur resultatet ska disponeras.

Gör så här:

  1. Kontrollera att beloppen stämmer i de olika fälten.
  2. Välj Ändra om du vill korrigera något angivet belopp.
  3. Ange storleken på årets utdelning i Förslag till årets utdelning

När du anger ett värde i Förslag till årets utdelning visas en textruta där du ska skriva en motivering till fördelning av aktieutdelning. Ett förslag på motivering visas som standard. Texten går att redigera genom att klicka på den blå texten Ändra under textrutan.

  1. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Flerårsöversikt
Förändring av eget kapital

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.