Justeringar

I Deklaration/Årsredovisning under Deklaration- Skattemässiga justeringar på fliken Justeringar gör du dina skattemässiga justeringar. Här justerar du resultatet från bokföringen så du får ett skattemässigt resultat. Vissa av kostnaderna är inte avdragsgilla och vissa intäkter är inte skattepliktiga.

Gör så här:

  1. Kontrollera om de överförda uppgifterna från Visma eEkonomi stämmer.
  2. Välj Ändra för att justera en överförd uppgift och välj Spara.
  3. Välj Återställ för att ångra en ändrad överförd uppgift och välj Spara.

Relaterade avsnitt

Övriga uppgifter
Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294
Skatteregler för delägare i handelsbolag - med deklarationsanvisningar, SKV 299

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.