Egen justering

Periodiseringsfond

Programmet visar dels den högsta möjliga återföring som kan göras från periodiseringsfonden och dels den återföring som måste göras av de medel som avsattes sex år före det nu aktuella inkomståret och som ännu inte återförts.

Återföring av periodiseringsfond

Du kan själv fylla i ett annat belopp, lägre än den summa som anges av programmet i fältet Maximal återföring och den summa som visas i fältet Varav måste återföras. Använd fältet Fyll i årets återföring.

Avsättning till periodiseringsfond

Den högsta möjliga avsättningen till årets periodiseringsfond är 25 procent av inkomsten före avdraget. Programmet räknar fram den maximala avsättning som kan göras. Skriv in det belopp du vill avsätta i fältet Fyll i årets avsättning till periodiseringsfond.

Skattemässigt resultat

Programmet beräknar och visar resultatet här. Du kan inte ändra beloppet i fältet.

Relaterade avsnitt

Resultatplanering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.