Resultatplanering

I Deklaration/Årsredovisning under Deklaration - Resultatplanering visas en uppställning som hjälper dig att planera årets resultat baserat på det val du väljer vid Välj alternativ för resultatplanering.

Du kan välja mellan följande alternativ:

För att ditt val ska vara rättvisande är det viktig att du fyllt i alla de uppgifter i Deklaration/Årsredovisning som direkt påverkar det förslag du väljer. Om du väljer att göra en resultatplanering utan att först fylla i uppgifterna, kommer inte resultatet att visas med korrekta värden.

För dig som har gjort tidigare avsättningar för periodiseringsfonder är det viktigt att dessa är bokförda på rätt konto för respektive beskattningsår i Visma eEkonomi. Är du osäker på vilket konto som ska användas för detta ändamål kan du titta i BAS-kontoplanen. Denna finns på www.bas.se.

Programmets resultatplanering återför automatiskt de periodiseringsfonder som enligt lag måste återföras. Så kallad tvingande återföring måste göras efter sex beskattningsår och då är det viktigt att du använder rätt års konto för periodiseringsfond, annars kan återföringen bli felaktig.

En schablonintäkt beräknas på avsättningarna till periodiseringsfonder vid räkenskapsårets ingång som underlag. På avsättningarna beräknas en schablonintäkt som är underlaget multiplicerat med 72 % av statslåneräntan den sista november året före beskattningsåret. Även i denna beräkning är det viktigt att du använder rätt bokföringskonton enligt baskontoplanen.

Gör så här:

  1. Kontrollera uppgifter i tabellen.
  2. Välj ett alternativ för resultatplanering. Du kan välja mellan Max periodiseringsfond, Ingen ny periodiseringsfond, Max återföring periodiseringsfond och Egen justering. Du kan byta mellan alternativen för att se de olika skatteuträkningarna.

Nu visas en kort skattemässig analys av ditt val. Längre ner visas även en skatteuträkning baserad på det alternativ du har valt.

  1. Klicka på Egen justering om du vill ändra beloppen för årets återföring av periodiseringsfond eller årets avsättning till periodiseringsfond.
  2. När du är klar med resultatplaneringen går du vidare och skapar deklarationen under Inlämning.

Relaterade avsnitt

Justeringar
Övriga uppgifter
Övriga skatter
Egen justering
Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.