Deklaration

Programdelen Deklaration består av flera delar. Du måste gå igenom alla delar för att få ett korrekt underlag till företagets deklararation.

Skattemässiga justeringar

Under Skattemässiga justeringar har du möjlighet att göra korrigeringar av resultatet enligt skattemässiga regler. Läs mer i avsnittet Justeringar.

Övriga skatter

Här anger du bland annat underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnad. Beräkning av fastighetsavgift/skatt görs också på denna sida. Läs mer i avsnittet Övriga skatter .

Resultatplanering

Här visas ditt skattemässiga resultat före avsättning. Du måste göra ett val för resultatplanering för att kunna slutföra din deklaration. På denna sida visas också en uträkning över hur mycket skatt du ska betala. Hur mycket skatt du ska betala beror på vilket alternativ du har valt för din resultatplanering. Läs mer i avsnittet Resultatplanering.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.