Startsida - Deklaration enskild firma

Deklaration är en tjänst som är integrerad med Visma eEkonomi. Tjänsten hjälper dig att sammanställa och skapa ditt företags deklaration.

För att börja använda Deklaration krävs det att du har skapat ett företag och ett räkenskapsår i Visma eEkonomi där du har bokfört uppgifter under året. Du bör gå igenom och göra en avstämning i Visma eEkonomi under Bokföring - Årsavstämning för att säkerställa att din bokföring är rätt innan du börjar deklarera.

Dessa uppgifter förs sedan över från Visma eEkonomi till Deklaration och utgör grunden för ditt deklarationsarbete. Det är i Deklaration som du sedan gör diverse justeringar, resultatplanerar och slutligen skapar och skriver ut ditt företags deklaration (blankett NE).

Du når Deklaration genom att i Visma eEkonomi välja Bokföring - Årsavstämning och klicka på knappen Öppna Deklaration. Du kommer då till startsidan för tilläggstjänsten.

För att din deklaration ska bli korrekt måste du gå igenom följande steg.

Gör så här:

  1. Kontrollera dina uppgifter under Grunduppgifter och komplettera med de uppgifter som inte har förts över från Visma eEkonomi. Tänk på att vara noggrann när du fyller i uppgifterna eftersom de kommer att användas på din deklarationsblankett. Läs mer i avsnitten Företagsuppgifter och Räkenskapsår .
  2. Under Bokföringsvärden visas de värden som har förts över från Visma eEkonomi. Kontrollera att dina värden för både Balansräkning och Resultaträkning ser korrekta ut. Har du gjort förändringar i bokföringen i Visma eEkonomi måste du hämta de nya uppgifterna till Deklaration. Det gör du genom att klicka på knappen Hämta bokföringsvärden. Läs mer i avsnittet Bokföringsvärden.
  1. Deklaration är det flera delar du behöver gå igenom för att få ett korrekt underlag till resultatplanering och deklaration. Läs mer i avsnittet Deklaration.
  • Skattemässiga justeringar - här har du möjlighet att göra korrigeringar av resultatet enligt skattemässiga regler. Här fyller du i tidigare års periodiseringsfond och underlag till räntefördelning och periodiseringsfond.
  • Privata inkomster - här fyller du i övriga privata uppgifter om lön, pension och avdrag som ska göras för till exempel resor, dubbel bosättning och pensionssparande.
  • Resultatplanering - här visas ditt resultat efter justeringar. Du måste göra ett val för resultatplanering för att kunna slutföra din deklaration. På denna sida visas också en ungefärlig uträkning över hur mycket skatt företaget ska betala. Hur mycket skatt du ska betala beror på vilket alternativ du har valt för din resultatplanering.
  1. Under Inlämning skapar och skriver du ut företagets deklaration (blankett NE). Det gör du genom att klicka på knappen Skapa deklaration. Det är även här du låser din deklaration. Läs mer i avsnittet Inlämning av deklaration.

Relaterade avsnitt

Företagsuppgifter
Bokföringsvärden
Deklaration
Inlämning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.