Periodiseringsfond

Om du har deklarerat tidigare och gjort avsättningar till periodiseringsfonder ska du ange kvarvarande belopp. Detta gör du under Deklaration - Skattemässiga justeringar, fliken Periodiseringsfond.

Gör så här:

  1. Fyll i kvarvarande belopp för avsättning till periodiseringsfond för tidigare år.
  2. Välj Spara.

Totalsumman för alla åren förs nu över till Summa periodiseringsfonder under Räntefördelning/Expansionsfond.

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare får göra avdrag med högst 30 procent av inkomsten.

Avdrag för periodiseringsfond sker enbart vid själva inkomstdeklarationen av näringsverksamheten och är inget som kräver bokföringsåtgärder.

Den största skattekrediten i enskild näringsverksamhet ger en avsättning till periodiseringsfonder, eftersom det avsatta beloppet kan användas helt skattefritt. En avsättning till periodiseringsfond kan göras varje år.

En periodiseringsfond måste återföras som skattepliktig intäkt i verksamheten senast sex år efter avsättningen. Under tiden står fondbeloppet helt obeskattat till företagarens förfogande för driften av verksamheten eller för ett privat uttag. Stora privata uttag av medel i periodiseringsfond kan dock ge skatteeffekter i form av negativ räntefördelning.

Periodiseringsfonderna ska återföras till beskattning på en gång när du inte längre bedriver någon näringsverksamhet.

Du kan få mer information om reglerna i Skatteverkets broschyr Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295.

Relaterade avsnitt

Justeringar
Räntefördelning/Expansionsfond
Övriga uppgifter
Skatteregler för enskild näringsidkare, SKV 295

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.