Resultatplanering

I Deklaration under Deklaration - Resultatplanering visas en uppställning som hjälper dig att planera årets resultat baserat på det val du väljer vid Välj alternativ för resultatplanering.

Du kan välja mellan följande alternativ:

För att ditt val ska vara rättvisande är det viktig att du fyllt i alla de uppgifter i Deklaration som direkt påverkar det förslag du väljer. Om du väljer att göra en resultatplanering utan att först fylla i uppgifterna, kommer inte resultatet att visas med korrekta värden.

Gör så här:

  1. Kontrollera uppgifter i tabellen.
  2. Välj ett alternativ för resultatplanering. Du kan välja mellan Lägst inkomst, Högst inkomst, Undvik statlig skatt och Egen justering. Du kan byta mellan alternativen för att se de olika skatteuträkningarna.

Nu visas en kort skattemässig analys av ditt val. Längre ner visas även en skatteuträkning baserad på det alternativ du har valt.

  1. Klicka på Egen justering om du vill redigera fälten för Räntefördelning, Periodiseringsfond, Expansionsfond och Avdrag för egenavgifter/särskild löneskatt.
  2. När du är klar med resultatplaneringen går du vidare och skapar deklarationen under Inlämning.

Relaterade avsnitt

Justeringar
Periodiseringsfond
Räntefördelning / Expansionsfond
Övriga uppgifter
Privata inkomster
Egen justering

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.