Deklaration

Programdelen Deklaration består av flera delar. Du måste gå igenom alla delar för att få ett korrekt underlag till företagets deklararation.

Skattemässiga justeringar

Under Skattemässiga justeringar har du möjlighet att göra korrigeringar av resultatet enligt skattemässiga regler. Här fyller du i tidigare års periodiseringsfond och underlag till räntefördelning och periodiseringsfond. Läs mer i avsnittet Justeringar.

Privata inkomster

Här fyller du i övriga privata uppgifter om lön, pension och avdrag som ska göras för till exempel resor, dubbel bosättning och pensionssparande. Läs mer i avsnittet Privata inkomster .

Resultatplanering

Här visas ditt resultat efter justeringar. Du måste göra ett val för resultatplanering för att kunna slutföra din deklaration. På denna sida visas också en ungefärlig uträkning över hur mycket skatt du ska betala. Hur mycket skatt du ska betala beror på vilket alternativ du har valt för din resultatplanering. Läs mer i avsnittet Resultatplanering.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.