Mamut One Enterprise

Snabbtangenter

De vanligaste programfunktionerna är kopplade till snabbtangenter. Detta för att vana användare ska kunna navigera i programmet så snabbt som möjligt.

Programmet följer standardspecifikationerna för Microsoft Windows. Det innebär att du kan använda [TAB] för att gå till nästa fält i skärmbilden och [SHIFT]+[TAB] för att gå till föregående fält. Du avslutar registrering genom att trycka på [ENTER].

Listor

I listor kan du använda piltangenterna i stället för musen för att flytta fokus uppåt eller nedåt i listan. Du väljer markerat alternativ genom att trycka på [ENTER].

Rullgardinsmenyer

I rullgardinsmenyer räcker det att skriva början på ordet du letar efter och sedan använda piltangenterna för att bläddra uppåt eller nedåt. Om du exempelvis vill få fram ”Italien” som land när du lägger in en kontakt, kan du skriva ”I” två gånger. Om det finns flera alternativ med samma bokstav, visas de aktuella alternativen efter varandra varje gång du trycker på bokstaven. Du kan också skriva hela namnet du söker efter. Då kommer du direkt till det alternativet, inte till det första ordet med rätt begynnelsebokstav. Tryck därefter på [TAB] för att fortsätta till nästa fält.

 

Allmänna snabbtangenter i Mamut:

Funktion

Tangenter

Förklaring

 

Arkiv

Alt + A

Öppnar Arkiv-menyn

 

Redigera

Alt + R

Öppnar Redigera-menyn

 

Visa

Alt + V

Öppnar Visa-menyn

 

Hjälp

Alt + H

Öppnar Hjälp-menyn

 

Nytt

Ctrl + N

Skapar ett nytt registreringskort

 

Öppna

Ctrl + O

Öppna fil/dokument

 

Redigera

Ctrl + E

Redigera fil/dokument

 

Utförd

Ctrl + T

Markera aktivitet som utförd

 

Spara

Ctrl + S

Spara existerande data

 

Ta bort

Ctrl + D

Ta bort markerade fält/filer

 

Skriv ut

Ctrl + P

Skriv ut

 

Ångra

Ctrl + Z

Ångra senaste åtgärd

 

Klipp ut

Ctrl + X

Klipp ut markering

 

Kopiera

Ctrl + C

Kopiera markering

 

Klistra in

Ctrl + V

Klistra in markering

 

Lista

Ctrl + L

Visar lista över den aktiva modulens register

 

Filter

Ctrl + F5

Använd filter/urval

 

Sök

Ctrl + F

Sök

 

Avsluta

Ctrl + Q

Avsluta modulen

 

Först i listan

Ctrl + HOME

Gå till listans början

 

Föregående

Ctrl + Page Down

Gå tillbaka till föregående post

 

Nästa

Ctrl + Page Up

Gå till nästa post i listan

 

Sist i listan

Ctrl + End

Gå till listans slut

 

Infoga

Ctrl + Insert

Infoga objekt

 

Öppna listruta

Mellanslag

Visar tillgängliga alternativ i listruta

 

Hjälp

F1

Visar modulens avsnitt i hjälpfilen

 

Datum

D

Sätter in dagens datum i markerat datumfält

 

 

 

 

I de specifika modulerna:

Kontakt

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Ny kontakt

 

Ctrl + Shift + N (inne på respektive flik)

Ny kontaktperson/Nytt dokument/Ny aktivitet etc

 

Dokument

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Nytt dokument

 

Ctrl + E

Redigera markerat dokument

 

Aktivitet

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Ny aktivitet

 

Ctrl + E

Redigera markerad aktivitet

 

Ctrl + T

Markera aktivitet som utförd

 

 

Projekt

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Nytt projekt

 

Försäljning och fakturering

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Ny order

 

+

Ny produktrad

 

Ctrl + Shift + L

Öppna produktlistan

 

 

 

Produkt

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Ny produkt

 

 

 

Inköp/beställning

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Ny beställning

 

+

Ny produktrad

 

 

 

Verifikatregistrering

Tangenter

Förklaring

 

/

Gå till föregående verifikattyp i listan

 

*

Gå till nästa verifikattyp i listan

 

+

Börja på nytt verifikatnummer om den föregående balanserar

 

-

Öppnar kontoplanen om markören står i kolumnen Konto

 

+

Stänger fönstret med fakturainfo om det är öppet

 

+

Motbokar differensen i ett verifikat till det sista kontot om du står i kolumnen Konto på sista verifikatraden

 

Huvudbok

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + P

Skriv ut

 

Page Down

Flyttar ned en sida

 

Page Up

Flyttar upp en sida

 

Reskontra

Tangenter

Förklaring

 

Page Down

Flyttar till slutet av sidan

 

Page Up

Flyttar till början av sidan

 

Personalregister

Tangenter

Förklaring

 

Ctrl + N

Ny anställd

 

Ctrl + D

Radera anställd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtikelID: 01003951