Min användarprofil

Mina tjänster är en inloggningsportal där alla dina Visma-tjänster samlas. Här får du information om dina tjänster och svar på frågor som exempelvis rör licenser, hur du redigerar din e-post och byte av användarroll. För information om en specifik tjänst ber vi dig att logga in i den tjänst du har frågor om och läsa tjänstens egna hjälptexter.

I Mina tjänster under Min användarprofil kan enbart den inloggade användaren ändra sitt namn och lösenord för inloggning till Mina tjänster. Användarens e-post kan ändras av både användaren själv och administratören. Läs mer i avsnittet Redigera användaruppgifter.