Användare och tjänster

Mina tjänster är en inloggningsportal där alla dina Visma-tjänster samlas. Här får du information om dina tjänster och svar på frågor som exempelvis rör licenser, hur du redigerar din e-post och byte av användarroll. För information om en specifik tjänst ber vi dig att logga in i den tjänst du har frågor om och läsa tjänstens egna hjälptexter.

I Mina tjänster finns olika användarroller som du kan ge en användare beroende på vilka rättigheter du vill att användaren ska få.

Menyvalet Användare och tjänster visas endast om du är inloggad som administratör.

Genom att välja en användare får du en överblick av de tjänster som användaren har tillgång till. Du kan lägga till och ta bort licenser genom att markera och avmarkera tjänster. Om du inte har tillräckligt antal licenser kan du köpa extra licenser inifrån Mina tjänster. Du kan även inaktivera eller radera användare. Om en anställd ska vara frånvarande en längre period kan du inaktivera användaren och överföra licensen så att andra anställda kan använda licensen i deras frånvaro.

Du som administratör kan ändra en användares e-post, men endast användaren själv kan ändra användaruppgifter så som namn, land och språk. Läs mer i Redigera användaruppgifter.