Aktivera samarbeten

Menyvalet Samarbeten visas endast om du är inloggad som administratör.

Oftast är det redovisningsbyrån som aktiverar och bjuder in sin kund till ett samarbete via Visma Advisor eller Visma Byråstöd. Aktiveringsförfarandet skiljer sig åt beroende på vilket program du arbetar i och vilket samarbete du vill aktivera. Läs mer på länkarna nedan:

Aktivera samarbeten i Visma Advisor

Aktivera samarbeten i Visma Byråstöd


När ett samarbete är aktiverat visas det under menyvalet Samarbeten i Mina tjänster. Genom att välja pennan till höger på raden visas mer detaljerad information om samarbetet. Här kan du göra vissa inställningar för samarbetet, såsom att ange avtalsperiod och vem som ska stå som fakturamottagare. Du kan också avsluta samarbetet.

Relaterade ämnen