Samarbeten

Mina tjänster är en inloggningsportal där alla dina Visma-tjänster samlas. Här får du information om dina tjänster och svar på frågor som exempelvis rör licenser, hur du redigerar din e-post och byte av användarroll. För information om en specifik tjänst ber vi dig att logga in i den tjänst du har frågor om och läsa tjänstens egna hjälptexter.

Menyvalet Samarbeten visas endast om du är inloggad som administratör.

En redovisningsbyrå och en kund kan samarbeta i Vismas tjänster. Det innebär att man delar ett och samma program. Som byrå kan du då direkt få in underlag i form av tidrapporter, reseräkningar, utlägg, inscannade dokument, fakturor och bokföring. Ni behöver inte längre skicka filer, säkerhetskopior eller rapporter mellan er eftersom båda parter har direkt tillgång till informationen.