Överför användarlicenser

För att ge användare tillgång till en tjänst måste administratören i Mina tjänster lägga till en licens för varje användare. De nya licenserna kopplas sedan till användarna. Licenser kan även överföras till en annan användare om användaren exempelvis ska sluta på företaget.

Menyvalet Användare och tjänster visas endast om du är inloggad som administratör.

  1. Logga in i Mina tjänster.
  2. Välj företagets namn uppe i högra hörnet.
  3. Välj Användare och tjänster.

Säkerställ att filtret Visa tjänster är aktiverat.

  1. Välj den användare som inte kommer använda den befintliga licensen och avmarkera tjänsten.

Genom att avmarkera tjänsten blir licensen tillgänglig för en annan användare och en notifiering visas högst upp till höger.

  1. Välj den nya användaren som ska få tillgång till licensen och markera tjänsten.
Om en tillgänglig användarlicens inte tilldelas en ny användare innan förfallodatumet kommer den att avslutas.

Relaterade ämnen