Ge användare behörighet som revisor

Du kan nu välja att lägga till eller redigera en användare i Mina tjänster och ge dem behörighet som revisor, vilket ger användare läsrättigheter i din variant av Visma eEkonomi. En användare som har behörighet som revisor behöver ingen licens. Om du har ett samarbete behöver revisorn inte vara kopplad till redovisningsbyrån.

Menyvalet Användare och tjänster visas endast om du är inloggad som administratör.

 1. Logga in i Mina tjänster.
 2. Välj företagets namn uppe i högra hörnet.
 3. Välj Användare och tjänster.
 4. Klicka på Skapa användare.
 5. Ange användarens e-postadress och namn.
 6. Välj Användare i fältet Roll i Mina tjänster.
 7. Välj länken Inställning för revisor.
 8. Välj Behörighet som revisor.
 9. Välj Skapa.
 10. Välj din variant av Visma eEkonomi.
 11. Välj Spara.

Användaren har nu läsrättigheter som revisor i din variant av Visma eEkonomi. Om du vill ta bort en användares behörighet som revisor väljer du helt enkelt alternativet Behörighet som användare. Observera att om du ändrar användarens behörighet och det inte finns någon tillgänglig användarlicens kopplad till användaren måste du köpa en.

Relaterade ämnen