Registrera ingående balans

I den här övningen ska du träna på att registrera ingående balans.

Den ingående balansen visar vad företaget har för tillgångar, skulder och eget kapital vid starten av ett nytt år. Värdena hämtas från föregående års utgående balans.

I ett nystartat företag registreras ingen ingående balans.

Förutsättningar

Detta krävs för att göra övningen i:

Övningsbolaget AB Övningen går inte göra, uppgifterna finns redan registrerade.
Eget skapat bolag Övningen kräver att du först gjort övningen Skapa företag.

Uppgift

  1. Välj Bokföring - Ingående balans.
  2. Registrera ingående balans enligt underlagen nedan.

Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Ingående balans, kortläge.

Underlag

Att tänka på

  • Tillgångar registreras normalt i debet och eget kapital/skulder i kredit. Kreditposter registreras med ett minustecken.
  • När du skapar ett nytt bokföringsår så överförs utgående balans automatiskt till ingående balans på det nya året.
  • Om årets resultat inte är bokfört när du skapar ett nytt bokföringsår så kommer ingående saldon inte balansera. I så fall så uppdaterar du ingående balans den dagen bokslutet och årets resultat är fastställt.