Visma Administration 1000

Hur skickar jag en förfallen kundfaktura till AutoCollect?

Du kan skicka förfallna fakturor till AutoCollect från flera ställen i programmet. Dels får du information om förfallna fakturor i funktionen Notifieringar i Sidopanelen. Klickar du i meddelandet kommer du direkt till funktionen AutoCollect där du kan skicka en eller flera förfallna fakturor med knappen Skicka uppdrag.

Under Försäljning - Kundfakturor och Betalningar - Betalningspåminnelser hittar du också kommandot Skicka uppdrag till AutoCollect.

För att kunna skicka uppdraget till AutoCollect krävs det att du har angett vad fakturan innehåller i kolumnen Fakturainnehåll. Uppdraget måste också innehålla ett korrekt organistationsnummer eller personnummer för att kunna skickas vidare till inkasso.

Läs mer i avsnittet Skicka uppdrag, kommando eller titta på filmen Skapa uppdrag via Visma AutoCollect.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...