Visma Administration 1000

Hur stämmer jag av betalningarna via AutoCollect?

I programmet finns rapporten Avstämningar inbetalningar. Här kan du välja att endast se betalningar skapade via AutoCollect. Utskriften summerar även betalningarna per datum. Via denna utskrift kan du enkelt stämma av det inbetalda beloppet med det som du fått insatt på kontot. Det vill säga den summa som har meddelandet Kap. enl avr, Ränta enl. avr. eller Kostn enl. avr.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...