Visma Administration 1000

Vad är skillnaden mellan Visma AutoInvoice och Visma Scanner?

I Visma Administration 1000 finns det flera olika sätt du kan använda för att ta emot fakturor från dina leverantörer. Du kan antingen använda Visma AutoInvoice eller appen Visma Scanner. Nedan förklaras skillnaderna mellan dessa.

Visma AutoInvoice

Visma AutoInvoice är en tjänst från Visma Spcs som du kan använda för att både skicka och ta emot fakturor. Hur du skickar fakturor via AutoInvoice kan du läsa mer om i avsnittet Skicka dokument via Visma AutoInvoice.

Använder du AutoInvoice för att ta emot fakturor innebär det att dina leverantörsfakturor skickas som e-fakturor till ditt program, oavsett vilket format dina leverantörer använder sig av - e-faktura, pappersfaktura eller pdf-faktura. Skickar dina leverantörer pappersfakturor eller pdf-fakturor, scannas och tolkas fakturan på en scanningcentral innan den skickas vidare som en e-faktura till ditt program där du läser in den.

När du läser in e-fakturorna registreras fakturauppgifterna automatiskt. Du behöver endast kontrollera/komplettera den föreslagna konteringen. Med AutoInvoice underlättar du din fakturahantering samtidigt som du sparar tid. Läs mer i avsnittet Ta emot dokument via Visma AutoInvoice.

Visma Scanner

Med Visma Scanner kan du använda mobilen för att fota dina leverantörsfakturor. Fotona kan sedan överföras direkt till Visma Administration 1000. Finns det en QR-kod på leverantörsfakturan kan appen även läsa av och tolka innehållet.

Du kan också mejla in underlag till Visma Scanner. Det innebär att du till exempel kan skicka en leverantörsfaktura du har fått via e-post vidare till appen. Via appen skickas sedan underlaget vidare digitalt till Visma Administration 1000. Underlagen du mejlar till appen måste vara i något av formaten jpg, jpeg, png, pdf, tif eller tiff.

I ditt program måste du sedan manuellt registrera fakturan och koppla ihop det med aktuellt bildunderlag. Du kan koppla bildunderlaget till en befintlig faktura eller använda bilden som underlag när du registrerar ny faktura.

Läs mer i avsnittet Visma Scanner.

Olika sätt attt ta emot leverantörsfakturor

 

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...