Visma Administration 1000

Hur gör jag för att endast fakturera några av de räntefakturor som finns under räntefakturering?

Gå till Betalningar - Räntefakturering. Här visas en tabell med alla fakturor som är slutbetalda (saldo = 0 kr) och som du kan räntefakturera och där beräknad ränta överskrider de minimibelopp du angivit i företagsinställningarna.

Tänk på att det inte är markeringsrutan till vänster som styr vilka räntefakturor som kommer skapas när du väljer Skapa fakturor utan det är koden i kolumnen Åtgärd som styr.

I kolumnen Åtgärd anger du hur dröjsmålsräntan ska behandlas. Programmet ger förslag på behandling enligt inställningarna du gjort. Ändra på de rader där du vill ha en annan åtgärd. Följande koder kan användas och de innebär följande:

F - Fakturera: Räntan kommer med på en vanlig räntefaktura nästa gång du skapar räntefakturor.

S - Spara: Räntan sparas tills dess att du anger annan åtgärd.

M - Makulera: Räntan blir makulerad när du skapar räntefakturor.

N - Nästa faktura: Räntan faktureras på nästa "vanliga" faktura till kunden.

För att endast fakturera några räntefakturor av de som finns i listan måste du välja åtgärd exempelvis: S- Spara på de fakturor som du vill behandla vid ett senare tillfälle. På de fakturor du vill skapa en räntefaktura via Skapa fakturor behöver du kontrollera att de har åtgärd F- fakturera.

Läs mer i avsnittet Skapa räntefaktura och Ändra i listan med ränteposter.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...