Visma Administration 1000

Hur gör jag om jag ska skriva ut mina betalningspåminnelser men det saknas en markering i kolumnen Skrivs?

Om du inte får någon markering i kolumnen Skrivs kan det bero på följande:

  • Påminnelsedatumet - Fakturan har förfallit men inte med så många dagar som du angivit under inställningarna för påminnelser. Du kan flytta fram påminnelsedatumet för att få markeringen i Skrivs.
  • Påminnelseantalet - Kontrollera att det inte står mer i Antal än vad som står under inställningarna för betalningspåminnelser. Om du vill skriva ut en påminnelse igen kan du ändra antalet i denna kolumnen.
  • Kontrollera om det finns en negativ fordran på kunden eller noll i fordran. Kontrollera under Ej slutbetalda fakturor på fliken Spårning i kundregistret om det finns någon kreditfaktura till kunden. Om den ska vara betald, gör en betalning på den. Ska den ligga kvar på kunden kan du inte skriva ut någon betalningspåminnelse förrän denna faktura är betald.

Läs mer i avsnittet Betalningspåminnelser.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...