Visma Administration 1000

Kan ni låsa upp bokföringsår/månad som jag av misstag har låst, när senareläggningsperioden är passerad?

Nej, enligt bokföringsnämndens vägledning finns det en tidsgräns för när bokföringen måste var gjord för att bokföringsskyldigheten ska vara fullgjord. Standardinställningen i programmet är 50 dagar efter månadens utgång. Du behöver därför kontrollera att inställningen är korrekt för ditt företag. Det kan innebära att du har längre tid på dig innan din bokföring behöver låsas och då kan du ändra och låsa upp. Ändrar du inställningen för senareläggning syns det i behandlingshistoriken. Om inställningarna är korrekta för senareläggning i programmet och du av misstag låst en period, måste du följa Bokföringsnämndens vägledning för rättelser och skapa ändringsverifikationer.

Däremot kan du låsa upp bokföringsåret för att lägga in bokslutstransaktioner på den sista dagen på bokföringsåret även efter senareläggningstidens utgång. Läs mer i avsnittet Ändra låsning.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...