Visma Administration 1000

Får jag stryka/ta bort rader på en verifikation?

Ja, så länge din verifikation inte ingår i en låst period och därmed inte räknas som bokförd enligt vägledningen. Det är valbart om du vill kunna redigera olåsta verifikationer, som då kallas preliminära verifikationer i programmet.

Reglerna för rättelse av det som däremot är bokfört (låst) är tydliga i Bokföringsnämndens vägledning. I den låsta bokföringen är det ändringsverifikationer som gäller och där får strykningar eller tillägg inte förekomma. I den avstämda bokföringen ska man bara se en verifikation i sin slutgiltiga form och eventuella ändringar på en verifikation får vara synligt enbart som hjälp i den egna/interna spårningen.

Vill du inte arbeta med preliminära verifikationer kan du välja att tillåta endast ändringsverifikationer även i den olåsta perioden.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...