Hur hanterar jag importmomsen?

Från och med 1 januari 2015 redovisas och betalas importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket om du är momsregistrerad i Sverige.

Beskattningsunderlaget för inköp från land utanför EU ska redovisas i ruta 50, Beskattningsunderlag vid import 25%, 12% eller 6%. Den utgående momsen redovisas då i rutorna 60-62, Utgående moms på import 25%, 12% eller 6%, beroende av vilken momssats importen gäller. Den ingående momsen redovisar man som vanligt i ruta 48, Ingående moms att dra av.

Uppgifterna om beskattningsunderlag och moms kommer från Tullverket.

Läs mer om Moms.

Här finns Konteringsmallar för nedladdning.

Supportforum