Visma Administration 1000

Hur gör jag för att skapa ett nytt konto i min kontoplan?

Gå in under Bokföring - Kontoplan och klicka på Ny (Ctrl+N). Nu kan du fylla i uppgifter för ditt konto. Kontot sparas automatiskt. Kontrollera att kontot har blivit upplagt genom att gå tillbaka till listläget. Läs mer i avsnitten Lägg upp nytt konto och Kontoplan, fliken Kontoplan.

Tänk på att kontrollera om det konto du försöker lägga upp finns sedan tidigare. Finns kontot redan i kontoplanen så markerar du det som Aktivt.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.