Vad ska jag tänka på när jag går över till att hantera rapportering av OSS via programmet?

Från och med version 2022.0 av Visma Administration 1000 finns det stöd i programmet för att hantera redovisning av moms enligt OSS. Vi rekommenderar att börja med den nya hanteringen av OSS i samband med att du börjar skapa nya fakturor i ett nytt kvartal. I avsnittet Hantera utländsk moms i ditt program kan du läsa om vad du ska tänka på.

Har du fakturor i innevarande kvartal som ska ingå i rapportering av OSS är det enklast om du fortsätter att hantera dessa som du har gjort hittills, oavsett om fakturorna är journalförda eller inte.

Vill du trots allt börja använda funktionaliteten för OSS mitt i ett pågende kvartal får du skilja på fakturor som är journalförda respektive ej journalförda. Journalförda fakturor måste du redovisa på det sätt du har gjort tidigare, dessa kommer inte med i filen till Skatteverket eller på rapporten One Stop shop. Har du fakturor som inte är journalförda gör du enligt föjande för att de ska komma med i filen/rapporten:

  1. Ange konton för Moms OSS, Försäljn OSS, Exp avg OSS, Frakt OSS och Given rabatt OSS under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Kontonummer.
  2. Se över uppgifterna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar. Se bland annat till att rätt konto är angivet i fältet Försäljning OSS och att du har angett rätt artikeltyp.
  3. Ta bort markeringen för Skickad på fakturan efter att den är inläst.
  4. Gå till fliken Kunduppgifter på fakturan och markera One Stop Shopp (OSS).

Fakturan beräknas nu om med de momsprocentsatser som gäller för respektive artikels artikelkontering och för landskoden som är angiven på fakturan. Har du lagt upp momsen som en egen rad på fakturan, ska den raderas eftersom den inte längre är aktuell.

  1. Markera fakturan som Skickad igen.

Läs mer i avsnittet One Stop Shop, One Stop Shop, rapport och Skapa fil till Skatteverket, kommando.