Visma Administration 1000

Hur skapar jag en kreditfaktura och hur får jag bort den från reskontran?

Om du har en debetfaktura som du ska skapa en kreditfaktura till, är det enklast att gå in på debetfakturan via Försäljning - Kundfakturor. Här väljer du Kommando - Skapa kreditfaktura.

Nu får du en ruta där du kan välja Kreditera hela fakturan, Kopiera endast kunduppgifter eller kan du välja Skapa kredit utan urprungsfaktura.

Om du utgår från debetfakturan när du skapar kreditfakturan får du en koppling mellan dessa och då kan du också kvitta dem mot varandra när du gör betalningen, under förutsättning att debetfakturan inte är betald eller journalförd.

För att få bort debetfakturan och kreditfakturan från reskontran måste du betala bort dem, det gör du genom att stå på en av fakturorna och välja kommandot Kvitta debet mot kredit. Därefter skriver du ut inbetalningsjournalen.

Vill du kreditera en faktura som innehåller rotarbete/rutarbete kan du läsa mer om hur du gör det i avsnittet Skapa kreditfaktura.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...