Vad ska jag göra vid meddelandet Användaren saknar behörighet att logga in?

Det här meddelandet kan visas i samband med programuppdatering, i så fall kan du avvakta några minuter och sedan försöka igen. Om det inte har med programuppdatering att göra kan du följa stegen nedan.

Supportforum