Vad ska jag göra vid meddelandet Det gick inte att ansluta till databasen?

Om du får det här meddelandet och har Windows 11 som operativsystem i kombination med Microsoft Entra ID (Azure AD), är du välkommen att kontakta Visma Spcs Support för mer information.

Om du får det här meddelandet kan du börja med att reparera databaser via Visma Assist.

Gör så här:

  1. Välj Start (Windows-knappen) - Visma Spcs - Visma Assist Administration.
  2. Klicka på Reparera databaser.
  3. Klicka på Stäng.

Fungerar det fortfarande inte måste du göra undantag för följande filer i din brandvägg.

  • SQL-Servern: C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL14.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

  • SQL-Browser: C:\Program (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

  • Programfilen för Visma Administration 1000: C:\Program\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe