Visma Administration 1000

Hur hanterar jag inkurans i lagret?

Vid bokslutet måste lagret värderas. Efter inventeringen kan du skriva ut en lagervärdeslista från ditt program. Du hittar lagervärdeslistan under Utskrifter - Lager.

Vid värderingen av lagret får man enligt skattereglerna i vissa fall göra avdrag på 3% för inkurans, det vill säga för sådant som inte kan säljas till ordinarei pris (kantstötta koppar och omoderna kläder). Då är det klokt att bokföra det avdraget i kredit på ett eget konto, till exempel 1451 Inkurans lager. På så sätt kan du alltid stämma av lagervärdeslistan direkt mot saldot på ditt vanliga lagerkonto.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...