Visma Administration 1000

Hur gör jag när jag skickar betalfil med PO3/LB via Nordea?

Om du har Nordea som bank, kan du i version 2016.2 eller senare välja att skicka betalfilen i något av formaten PO3 eller LB. PO3 är Nordeas egna format och ersätter tidigare anpassade filformat till exempel FS.

Betalformatet PO3 kommer att vara förvalt när du har uppdaterat ditt program till version 2016.2 eller senare. Detta för att Nordea kommer att ta bort alla äldre format ur sortimentet.

Fördelarna med PO3 gentemot LB är bland annat att du kan skicka både svenska och utländska betalningar, samt att du kan skicka med kreditfakturor oavsett hur betalningsfilen levereras.

Beroende på vilket av Nordeas gränssnitt du använder för din betalfil gör du på följande sätt:

Internetbank Företag

Tänk på att du under Välj filtyp, ska välja PO3 Corporate File Payments för dina leverantörsbetalningar istället för till exempel FS eller LB som du haft tidigare.

Om du väljer fel format får du meddelande: Behandling avbruten, allvarligt fel: Fel posttyp i FS-fil: MH-rader:

GiroLink/Corporate Netbank

Använder du Nordeas tjänst Corporate File Payments och använder GiroLink för att sända din betalfil/hämta din återredovisning behöver du kontakta Nordea.

  • Nordea behöver ändra så att du får tillgång till att sända filtypen PO3 i GiroLink. Filtypen DA1 är densamma.
  • I Corporate Netbank fungerar det precis som tidigare.
  • För att vara SEPA-anpassad måste du från och med 1 november göra dina betalningar i EUR, manuellt i nätbanken (alternativt filimport) eller kontakta Nordea för alternativ.

LB-rutinen/GiroLink

LB-rutinen kan användas enbart för betalningar i SEK. Observera att betalningar i Euro inte längre kan göras via LB-rutinen. Använder du LB-rutinen och vill fortsätta att, via GiroLink, skicka dina LB-filer till Bankgirot behöver du ändra betalformat i programmet genom att markera LB under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.

Har du utlandsbetalningar finns följande alternativ hos Nordea:

  • Manuell inmatning i din Internetbank alternativt filimport i Internetbanken Företag
  • Kontakta Nordea för att diskutera vilken av ovanstående alternativ som passa er bäst.

Om du skickar betalfil och ska skicka fil enligt PO3 måste du välja PO3 Corporate File Payments under Välj filNordeas internetbank Företag innan du hämtar upp betalfilen. Annars får du felmeddelande: ehandlingen avbruten, allvarligt fel: Fel posttyp i FS-fil:MH-radnr:

Om du hämtar upp filen i Girolink, behöver du kontakta Nordea för att få tillgång till formatet PO3 i Girolink.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...