Vad ska jag tänka på om jag har Danske Bank och byter till XML-formatet för utbetalningar?

Om du har Danske Bank och byter till formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) för dina betalningar är det bra om du uppdaterar till version 2022.1 av ditt program. I den versionen har justeringar gjorts när det gäller betalfiler till Danske Bank.

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.