Visma Administration 1000

Varför kommer det inte in några artiklar i prisinläsningen?

  1. Välj Artiklar/Lager - Prisinläsning.
  2. Välj knappen Läs in och kontrollera att det är rätt sökväg till filen.
  3. Kontrollera om prisfilen är komprimerad (t ex en zip-fil). Är den det måste den extraheras. Det ska finnas instruktioner från leverantören, tillsammans med prisfilen, om hur man gör detta. Om instruktioner saknas, kontakta prisfilsleverantören för mer information.
  4. Kontrollera att leverantören inte har ändrat på sin prisfil för då kanske prisformat och prisfil inte stämmer överens längre. Då måste du välja annat prisformat och eventuellt skapa ett nytt.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...