Visma Administration 1000

Varför har jag inte några försäljningspriser på artikeln?

Om du har gjort en prisinläsning och inte har några försäljningspriser på artikeln så kan det bero på följande:

  • Det finns bara ett pris i filen som prisformatet läser in som enbart inpris. Prisformatet får då ändras så att detta pris läses in även som försäljningspris eller så får man skapa en ny försäljningsprislista baserad på inköpspriset.
  • Det finns två priser i filen men prisformatet läser endast in ett inpris. Prisformatet får då ändras så att det tar med även försäljningspriset.

Läs mer i avsnitten Prisinläsning, Läs in, Ladda ner prisformat.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...