Visma Administration 1000

Vilka priser kan jag få med över till mitt artikelregister?

  • Finns det inget försäljningspris i filen kan du uppdatera försäljningsprislistan via någon av funktionerna Prisinläsning eller Prisomräkning försäljningspristlista. Om det inte går kan du skapa en ny försäljningsprislista.

  • Vissa prisfiler innehåller både ett inköpspris och ett försäljningspris som kan läsas in (detta styrs av prisfiltret).
  • Man kan läsa in stafflade inköpspriser från fil men man kan ej få över stafflade försäljningspriser. Vill man ha stafflade försäljningspriser så kan man gå in under Försäljning – Försäljningsprislistor och göra en ny försäljningsprislista. Gå in på fliken Prisomräkning och basera beräkningen på inpris och ange ett eventuellt påslag i fälten Omräkningsvärden.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...