Visma Administration 1000

Hur får jag in en prisfil i excelformat från min leverantör?

Har du en excelfil kan du läsa in den utan att behöva beställa ett nytt format. Först måste du spara om den till csv-format i Excel. Första gången du ska läsa in filen skapar du, som vanligt, en ny inläsningsmall. Du väljer Excelpriser i Format prisfil och väljer knappen Anpassa excelformat som nu blir aktiv.

I dialogen som visas, anger du hur din excelfil ser ut. Öppna din fil och ange de uppgifter som gäller. Du kan ange vilken rad som dina priser börjar på (t ex om första raden innehåller info om de olika kolumnerna anger du 2 om uppgifterna börjar där). Du anger också vilken excelkolumn som innehåller respektive uppgift. Om uppgiften inte finns i filen väljer du ett blankt värde eller en kolumn som inte innehåller något i filen.

När du väljer OK kommer dessa inställningar läggas till i din inläsningsmall.

Läs mer i avsnittet Skapa inläsningsmall.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...