Visma Administration 1000

Hur delansöker jag om skattereduktion för rotarbete/rutarbete?

Vill du ansöka om del av skattereduktion måste detta göras utanför programmet direkt på Skatteverkets hemsida. Delansökningar hanteras inte i programdelen Betalningar - Husarbete. Läs mer i avsnittet Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete.