Visma Administration 1000

Hur aktiverar jag funktionen att kunna markera att fakturan avser husarbete?

Du aktiverar husarbete genom att välja Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar - Försäljning. Där markerar du Fakturerar husarbete.

Läs mer om husarbete i avsnitten Husarbete i Visma Administration 1000 och Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete.