Visma Administration 1000

Hur gör jag om skattereduktionen ska fördelas på två personer?

Klicka på Fördela skattereduktion. Här kan du skriva in flera personnummer. Om du inte har markerat Fördela reduktionen manuellt fördelar programmet beloppet jämnt mellan personerna.