Visma Administration 1000

Hur specificerar jag typ av arbete samt materialkostnader?

I kolumnen Typ av Rot/Rut anger du vilken typ av rot- eller rutarbete som ditt arbete respektive material ska tillhöra. För övriga kostnader som gäller rot- eller rutarbete väljer du Övrig kostnad Rot/Rut. De olika typerna som finns att välja mellan är framtagna av Skatteverket.

Både arbetet och materialkostnaden som du ska debitera i samband med det utförda arbetet ska ha ett värde i kolumnen Typ av Rot/Rut. Har du till exempel utfört målningsarbete anger du Målning/Tapetsering - Arbete för själva arbetet och Målning - Material för kostnaden för färg.

Övrig kostnad Rot/Rut väljer du för de kostnader som är skattereduktionsgrundande men som inte tillhör varken arbete eller material, till exempel expeditionsavgift, frakt och resekostnader.

Du lämnar kolumnen blank om du har kostnader som inte är skattereduktionsgrundande, till exempel trädfällning, bortforsling av material, flyttransport.

Vill du att informationen i kolumnen Typ av Rot/Rut ska fyllas i automatiskt när du plockar upp en artikel på dokumentet kan du ange typ av rot- eller rutarbete på respektive artikel i artikelregistret.

Om dokumentet är markerat för Rot visas endast de kategorier som gäller för rotarbete. Motsvarande gäller om dokumentet är markerat för Rut.

Denna kolumn visas endast om du har aktiverat Fakturerar husarbete under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

Underlaget för skattereduktion som du ser på fakturan beräknas på den totala summan för arbetskostnaderna på fakturan, d v s som har typen Arbete.